Αρχείο
Κατηγορίες
Ημερολόγιο
Σεπτέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Καταστατικό

ΚαταστατικόΤου Συλλόγου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΕΚΠΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Αρθρο 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση -ΠΕΕΚΠΕ».

Αρθρο 2 : ΕΔΡΑ

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα, τα δε γραφεία του θα βρίσκονται στην οδό .Ο Σύλλογος μπορεί ν ΄ αλλάζει γραφεία στα όρια της έδρας του, χωρίς ν ΄ απαιτείται γι ΄ αυτό τροποποίηση του καταστατικού.

Αρθρο 3 : ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της ΠΕΕΚΠΕ είναι:

Η με κάθε τρόπο ενίσχυση και προώθηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων

Η επικοινωνία και αλληλοβοήθεια των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με περιβαλλοντικά προγράμματα.

Η δημιουργία και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κέντρου τεκμηρίωσης.

Ο επιστημονικός προβληματισμός, η μελέτη και η προώθηση της έρευνας γύρω από τα περιβαλλοντικά προγράμματα στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα, η εκλαϊκευσή τους και η διοχέτευση ενημέρωσης σε θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας.

Η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία και διαχείρηση του περιβάλλοντος.

Η συστηματική συμβολή, μέσα από τα παραπάνω, στη διαμόρφωση μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς που θα σέβεται και θα προφυλάσσει τη φύση.

Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά.

Αρθρο 4 : ΜΕΣΑ

Μέσα για την προώθηση και επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι :

Η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων.

Η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών, προγραμμάτων και πληροφορικών συστημάτων, η έκδοση επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων, εντύπων, περιοδικών, συγγραμμάτων, επιμορφωτικών φυλλαδίων, ανακοινώσεων κλπ., η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, οπτικοακουστικού υλικού, η προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η συνεργασία για τα παραπάνω με σχολεία, πανεπιστημιακούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, οικολογικές οργανώσεις, καθώς και άλλους συλλόγους, εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συγγενείς σκοπούς.

Η διεκδίκηση συμβουλευτικού ρόλου στα εκπαιδευτικά πράγματα με παραστάσεις, διαβήματα και προτάσεις προς όλα τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης και λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Η δημιουργία επιτροπών και τμημάτων μελετών και ερευνών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Η διεθνής συνεργασία με οργανισμούς, σχολικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιδιώκοντα αντίστοιχους σκοπούς, στον ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνή χώρο, καθώς και η καθιέρωση σταθερών δεσμών επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας με φορείς όπως οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ο Ο.Η.Ε.

Κάθε εν γένει επιστημονική, πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς του Συλλόγου, με παράλληλη δημιουργία τεχνολογικής και οικονομικής υποδομής για την ανάπτυξή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄

ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ

Αρθρο 5 : ΜΕΛΗ

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που ασχολούνται, με οποιοδήποτε τρόπο, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, πράγμα που πιστοποιείται ενυπόγραφα από δύο τουλάχιστον μέλη της ΠΕΕΚΠΕ. Οι αιτήσεις εγγραφής τους υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Όλα τα μέλη, εφ ΄ όσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, έχουν πλήρη και ίσα μεταξύ τους δικαιώματα, δυνάμενα να μετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου, να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν τις υποθέσεις του Συλλόγου και γενικά να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες του τις δραστηριότητες.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σύλλογο.

Τα μέλη έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.

Διαγράφεται από το Σύλλογο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος που δεν έχει τακτοποιηθεί ταμειακά για δύο συνεχή χρόνια, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 6 : ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη της ΠΕΕΚΠΕ ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή σε προσπάθειες αντίστοιχες με τους σκοπούς του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να λαμβάνουν το λόγο σ ΄ αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αρθρο 7 : ΠΟΡΟΙ

Πόροι της ΠΕΕΚΠΕ είναι :

α) Οι ετήσιες εισφορές (συνδρομές) των μελών της.

β) Περαιτέρω προαιρετικές εισφορές των μελών της, προσφορές επίτιμων μελών, φίλων και υποστηρικτών της.

γ) Επιχορηγήσεις κρατικών ή διεθνών οργανισμών, επιχορηγήσεις και δωρεές του Δημοσίου, δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, νομικών προσώπων κάθε μορφής ή και φυσικών προσώπων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

δ) Έσοδα από τις εκδηλώσεις, εκδόσεις, παραγωγές και άλλες δραστηριότητες της.

ε) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Η διαχείριση των πόρων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 8 : ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν ετήσια εισφορά (συνδρομή), το ύψος της οποίας καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει και ένα ποσό ως δικαίωμα εγγραφής για τα νέα μέλη του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄

ΟΡΓΑΝΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αρθρο 9 : ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Συλλόγου είναι : α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Αρθρο 10 : Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητές του.

Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.

Συνέρχεται τακτικά κάθε έτος, στo διάστημα Οκτωβρίου με Δεκέμβριο, σε τόπο που εναλάσσεται κάθε φορά, ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατό καλύτερα ο ελλαδικός χώρος. Ο ακριβής τόπος και χρόνος σύγκλησής της καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται με έγγραφη πρόσκληση του προς τα μέλη του Συλλόγου (η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης), τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη σύγκλησή της.

Κάθε δύο χρόνια, η τακτική Γενική Συνέλευση έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα.

Η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε : ενημέρωση από το Δ.Σ. για τη χρονιά που πέρασε και προγραμματισμό για την επόμενη.

Η ημερήσια διάταξη της τακτικής εκλογοαπολογιστκής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα εξής : α) Απολογισμό διαχείρησης του Δ.Σ., β) Οικονομικό απολογισμό – Προϋπολογισμό, γ) Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) Ορισμό διά κληρώσεως Εφορευτικής Επιτροπής και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Έκτακτα συνέρχεται η Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε αποφασίσει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν, με έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση, ζητήσουν τη σύγκλησή της τρία τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. ή το 20% τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκληση της συνέλευσης, με ευθύνη του Δ.Σ., πρέπει να γίνει μέσα σε 30 μέρες το πολύ από την υποβολή της πρότασης, η οποία πρόταση μαζί με την πρόσκληση του Δ.Σ. κοινοποιείται από το Δ.Σ. προς όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Την ευθύνη σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών ή εκτάκτων) έχει πάντα το Δ.Σ. Αν τούτο αδρανεί να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτή μπορεί να συγκληθεί από τους ζητούντες τη σύγκλησή της, με πρόσκληση προς τα λοιπά μέλη του Συλλόγου, ως ανωτέρω.

Αρθρο 11 : ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται σε αυτήν τουλάχιστον το 50% + 1 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Για τον υπολογισμό της απαρτίας προσμετρώνται και όσα μέλη, κωλυόμενα να παραστούν, έχουν αποστείλει γραπτή παρέμβαση ή έχουν ταχυδρομήσει την ψήφο τους, ως κατωτέρω, (στην περίπτωση της εκλογοαπολογιστικής).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα μετά από οκτώ ημέρες, οπότε είναι σε απαρτία με την παρουσία του 25% τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Ειδικά πάντως για τις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού και διάλυσης του Συλλόγου, απαιτείται πάντοτε απαρτία με την παρουσία του 50% + 1 των μελών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος, για τα οποίες απαιτείται ειδική πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός, πλην της εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, που γίνεται με μυστική ψηφοφορία, όπως κατωτέρω ορίζεται.

Αρθρο 12 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΕΚΠΕ αποτελείται από οκτώ (8) μέλη του Συλλόγου και τέσσερα (4) αναπληρωματικά και εκλέγεται για μια περίοδο δύο ετών, μετά το πέρας της εκλογοαπολογιστικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. μπορούν να υποβάλουν όλα τα ταμειακά μέλη του Συλλόγου. Το Δ.Σ. στέλνει ψηφοδέλτια στα μέλη του Συλλόγου ένα μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα ψήφου έχουν και όσα μέλη, ταμειακά τακτοποιημένα, κωλύονται να είναι παρόντα στη Γενική Συνέλευση και ασκούν το δικαίωμά τους ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν το φάκελλο με το ψηφοδέλτιο και την ψήφο τους με συστημένη επιστολή στο Δ.Σ., εντός της οποίας εσωκλείουν και φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται από το Δ.Σ. με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και στέλνονται σε όλα τα μέλη. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται μέχρι τέσσερις σταυροί προτίμησης. Σε περίπτωση ενός ψηφοδελτίου, η εκλογή γίνεται κατά σειρά επιτυχίας στη σταυροδότηση. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, τότε οι θέσεις στο Δ.Σ. κατανέμονται στα ψηφοδέλτια με την απλή αναλογική.

Σε περίπτωση παραίτησης ή άλλου μόνιμου κωλύματος μέλους του Δ.Σ., τούτο αντικαθίσταται από τον επόμενο του ψηφοδελτίου σε σταυρούς επιτυχίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα εκλογής, τις προθεσμίες κατάρτισης των ψηφοδελτίων κλπ., μπορούν να ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.

Αρθρο 13 : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του.

Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται πάντοτε η παρουσία τουλάχιστον του ½ (δηλαδή τεσσάρων τον αριθμό) των μελών του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποιο ζήτημα, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται ως προς αυτό και εάν ούτε και τότε είναι δυνατή η λήψη απόφασης, το θέμα παραπέμπεται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.

Αρθρο 14 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν καταστατικό, μεριμνά για την πραγμάτωση των σκοπών της ΠΕΕΚΠΕ και για την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συλλόγου, συγκαλεί τις συνελεύσεις και ορίζει τα θέματα της ημερήσιάς τους διάταξης, συντάσσει και υποβάλλει στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό διαχείρησης του Δ.Σ. και τον Οικονομικό Απολογισμό / Προυπολογισμό.

Μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, τρείς Αντιπροέδρους, Γραμματέα και Ταμία.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, πράξεις και ενέργειες, υπογράφοντας όλα τα έγγραφα και αλληλογραφία που έχουν σχέση με το Σύλλογο. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, με απόφαση του Δ.Σ. που ορίζει και τις αρμοδιότητές τους.

Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του βιβλίου ταμείου, και φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. μπορεί να συνιστά επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του Συλλόγου, με καθορισμένες αρμοδιότητες, για την προώθηση των σκοπών της ΠΕΕΚΠΕ, ελεύθερα ανακλητές από αυτό, την Γ.Σ.

Αρθρο 15 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, για παράβαση των καθηκόντων του, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μόνο.

Αρθρο 16 : ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη του Συλλόγου, που εκλέγονται για το ίδιο διάστημα με το Δ.Σ. από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, με τη διαδικασία που αναγράφεται παραπάνω περί εκλογής του Δ.Σ.

Έχει καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολής σχετικής έκθεσης στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΄

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 17 : ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύλλογος, με ευθύνη του Γραμματέα ή του Ταμία ανάλογα, τηρεί τα ακόλουθα βιβλία :

α) Βιβλίο μητρώου μελών

β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ) Βιβλίο Ταμείου και

ε) Βιβλίο πρωτόκολλου αλληλογραφίας

Αρθρο 18 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος θα χρησιμοποιεί σφραγίδα με την επωνυμία του και ενδεχόμενο σήμα που θα καθοριστεί μελλοντικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αρθρο 19 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ο Σύλλογος μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. να συνιστά επιτροπές και τμήματα μελετών και ερευνών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Αρθρο 20 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων του, ο Σύλλογος μπορεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. να προσλαμβάνει με ή χωρίς αμοιβή επιστημονικούς συνεργάτες, να συνάπτει με μέλη του ή με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου, η σύναψη και λοιπές λεπτομέρειες των οποίων θα ρυθμίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.

Αρθρο 21 : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει Παραρτήματα, με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με γνώμονα την αποκέντρωση και την καλύτερη προώθηση των σκοπών του.

Ο τρόπος της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Παραρτημάτων καθορίζεται με Εσωτερικό Κανονισμό, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ήδη σήμερα, με το παρόν καταστατικό, καθορίζεται η ίδρυση δύο Παραρτημάτων της ΠΕΕΚΠΕ, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Αρθρο 22 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε νομότυπα και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του 50 % + 1 των μελών του Συλλόγου, εφόσον έχει συμπεριληφθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι τροποποιήσεις αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων που αφορούν τους σκοπούς (άρθρο 3), τα τακτικά μέλη (άρθρο 5), και τα όργανα του Συλλόγου (άρθρα 9 – 16), για την τροποποίηση των οποίων απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

Αρθρο 23 : ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

α) Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, εφόσον έχει συμπεριληφθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Για την απαρτία της εν λόγω συνέλευσης απαιτείται πάντοτε η παρουσία τουλάχιστον του 50 % + 1 των μελών, ενώ για τη σχετική απόφαση διάλυσης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

β) Ο Σύλλογος διαλύεται όταν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζει ο Αστικός Κώδικας.

γ) Σε περίπτωση διάλυσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου, η οποία πάντως διατίθεται για την εξυπηρέτηση των ταχθέντων σκοπών του.

Αρθρο 24 : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Θέματα του Συλλόγου που ανάγονται στην εσωτερική του λειτουργία και στις επί μέρους δραστηριότητες του, μπορούν να ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό, που θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 25 :

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων διέπουν και τον παρόντα Σύλλογο, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο καταστατικό αυτό.

Αρθρο 26 :

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι έξι άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση, της Νοεμβρίου 1992, των ιδρυτικών μελών της ΠΕΕΚΠΕ, που το υπογράφουν. Θα ισχύσει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνας.

Βόλος Νοεμβρίου 1992

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

 

 

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Σεισμοί Παγκοσμίως